Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0129632 xcla^"
 1. MORAVČÍK, Tomáš. Štruktúra dopravných a logistických služieb poskytovaných v Slovenskej republike. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2007. ISSN 1210-0978, 2007, roč. 15, č. 2, s. 8-14.
  article

  article

 2. KUCHARIK, Dušan. Kontrolný systém v hraničných oblastiach Slovenskej republiky. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2007. ISSN 1210-0978, 2007, roč. 15, č. 3, s. 3-5.
  article

  article

 3. NEDELIAK, Ivan. Manažment kvality v železničnej nákladnej preprave. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2007. ISSN 1210-0978, 2007, roč. 15, č. 4, s. 23-26.
  article

  article

 4. TISOŇOVÁ, Gabriela. Stav a vývoj verejnej osobnej dopravy. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2007. ISSN 1210-0978, 2007, roč. 15, č. 4, s. 17-20.
  article

  article

 5. KONEČNÝ, Vladimír. Cenová elasticita dopytu po osobnej doprave v SR. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2007. ISSN 1210-0978, 2007, roč. 15, č. 1, s. 3-7.
  article

  article

 6. ŠARÁK, Ján - ŠENKÝR, Miroslav. Kvalita verejnej osobnej dopravy podľa pravidiel EÚ. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2007. ISSN 1210-0978, 2007, roč. 15, č. 1, s. 16-21.
  article

  article

 7. HREUSÍK, Stanislav. Legislatívna podpora systémovej integrácie verejnej osobnej dopravy. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2007. ISSN 1210-0978, 2007, roč. 15, č. 2, s. 3-5.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.