Search results

 1. CHOVANCOVÁ, Božena. Retail banking : teoretické, metodologické a riadiace aspekty. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Jún 2008, roč. 16, č. 6, s. 28. Recenzia na: Retail banking : teoretické, metodologické a riadiace aspekty / Jaroslav Belás. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-190-3.
  article

  article

 2. ÁRENDÁŠ, Marek et al. Vývoj svetovej ekonomiky v roku 2007. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 6-14.
  article

  article

 3. KRÁTKA, Zuzana. Význam zaistenia - špecifickej formy poistenia - v súčasnej ekonomike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Apríl 2008, roč. 16, č. 4, s. 17-20.
  article

  article

 4. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh - jeden zo segmentov finančného trhu v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 27-29.
  article

  article

 5. BELÁS, Jaroslav. [Menová politika]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 30. Recenzia na: Menová politika : stratégie, inštitúcie a nástroje / Jana Kotlebová, Otto Sobek. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - ISBN 978-80-8078-092-0.
  article

  article

 6. CHOCHOLATÁ, Michaela. Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Február 2008, roč. 16, č. 2, s. 7-12. VEGA 1/4652/07.
  article

  article

 7. PINDA, Ľudovít - CHMELOVÁ, Petra. Sekuritizácia poistných rizík a katastrofické dlhopisy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Január 2008, roč. 16, č. 1, s. 19-23.
  article

  article