Search results

 1. KALUSOVÁ, Lenka - ŠKRINIAR, Pavel. Komparácia konkurencieschopnosti krajín Vyšehradskej skupiny. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 3, s. 76-93. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 2. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan. Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 3, s. 188-199.
  article

  article

 3. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Implementácia modelu HGN na meranie výkonnosti slovenských podnikov. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 3, s. 44-58 online. VEGA 1/0067/15.
  article

  article

 4. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Vývoj vybraných indikátorov koncentrácie poistného trhu SR. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 3, s. 41-58 online.
  article

  article

 5. DOLEŽALOVÁ, Martina - PACHROVÁ, Stanislava. Analýza informačních povinností cestovních kanceláří a přívětivost jejich nabídkových materiálů. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 3, s. 6-16. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0211708/LOGOS POLYTECHNIKOS 3-2015-2.pdf>
  article

  article

 6. FURKOVÁ, Andrea - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Parametrické vs. neparametrické benčmarkingové metódy na odhad efektívnosti. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. ISSN 1804-3682, 2012, roč. 3, č. 3, s. 33-46 online. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0162786/LP_2012-3.pdf>
  article

  article

 7. PATAKYOVÁ, Jana - REIFF, Marian. Riešenie viackriteriálneho job shop problému rozvrhovania pomocou hybridného algoritmu. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. ISSN 1804-3682, 2012, roč. 3, č. 3, s. 91-98 online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0162786/LP_2012-3.pdf>
  article

  article