Search results

 1. BAČIŠIN, Vladimír. Výskumné univerzity v inovačnej politike. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 2, s. 2-7.
  article

  article

 2. PÁLENÍK, Michal - MARTIŠKOVÁ, Monika. Absolventi škôl na trhu práce. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 3, s. 26-31.
  article

  article

 3. SRNÁNKOVÁ, Ľubomíra. [Development in the Bologna Process. EACEA.]. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 3, s. 50-52.
  article

  article

 4. NOCIAR, Alojz. Alkohol, tabak a drogy u študentov vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 3, s. 32-45.
  article

  article

 5. AUDY, Jaromír. Analýza dôležitosti publikácií a publikačnej činnosti na vysokých školách: Ako a prečo efektívne publikovať. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 1, s. 2-9.
  article

  article

 6. SRNÁNKOVÁ, Ľubomíra - HRUŠOVSKÁ, Júlia. Absolvent vysokej školy na trhu práce. Aktuálna pozícia a podmienky zamestnávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 1, s. 29-41.
  article

  article

 7. ZVALOVÁ, Marta. Hodnotenie faktorov súvisiacich s prácou a štúdiom cez optiku skúseností absolventov vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 1, s. 16-28.
  article

  article

 8. HOVORKA, Dušan. Rétorika (verbálna komunikácia) - absentujúca súčasť prípravy nastupujúcich vysokoškolských pedagógov. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 1, s. 9-14.
  article

  article