Search results

 1. VALIŠOVÁ, Daša. Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 12-17.
  article

  article

 2. STRHAN, Rastislav. Možnosti a problémy rozvoja spolupráce medzi univerzitami a praxou v pedagogickej oblasti. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 18-24.
  article

  article

 3. KITA, Pavol. Medzinárodná konferencia frankofónnej univerzitnej siete krajín Vyšehradskej skupiny o trvale udržateľnom rozvoji a zbližovaní systémov vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 39-40.
  article

  article

 4. STRHAN, Rastislav. Význam bakalárskeho štúdia v praxi vysokého školstva na Slovensku. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 3, s. 2-9.
  article

  article

 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Schéma koncepcie študijných programov. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 3, s. 10-12. KEGA "Princípy tvorby študijných programov".
  article

  article

 6. BRIXOVÁ, Janette. Medzinárodná vedecká konferencia o inovačnom procese v e-learningu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 2, s. 37-38.
  article

  article

 7. BRIXOVÁ, Janette. LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 25-29.
  article

  article

 8. GRELL, Michal. Niektoré aspekty vzťahu pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 2, s. 7-10.
  article

  article