Search results

 1. ŠŤASTNÁ, Viera. Boloňský proces - konference ministrů v Lovani ve dnech 28.- 29. dubna 2009. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 1, s. 46-48.
  article

  article

 2. BESEDA, Jan. Transformace informačních systémů na FHS UK z pohledu administrativních a technických pracovníků. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 19 - 31.
  article

  article

 3. TURECKIOVÁ, Michaela - VETEŠKA, Jaroslav. Využití konceptu kompetencí v počátečním a dalším vzdělávání. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 32 - 46.
  article

  article

 4. KRČMÁŘOVÁ, Jana. Tržní transformace vysokoškolských institucí: různe teoretické konceptualizace. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 47 - 54.
  article

  article

 5. ŠEBKOVÁ, Helena. Implementace strukturovaného studia s účastí odborníků z praxe. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 4, s. 49 - 65.
  article

  article

 6. KRAFTOVÁ, Ivana - ZAVŘELOVÁ, Kateřina. Finanční zdraví veřejných vysokých škol. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 2, s. 17-30.
  article

  article

 7. GERŠLOVÁ, Jana. Zajišťování kvality německého vysokého školství. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 2, s. 11-16.
  article

  article

 8. KRHUTOVÁ, Lenka. K přístupnosti vzdělávacího prostředí studentům vysokých škol se zdravotním postižením ve spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v České republice. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 1, s. 20-29.
  article

  article

 9. ROCHLOVÁ, Kateřina. Výzkum mezi studenty vysokých škol na téma zavádění principů Boloňského procesu v ČR. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 4, s. 2 - 14.
  article

  article

 10. KOCUROVÁ, Marie. Péče o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 4, s. 27 - 42.
  article

  article