Search results

 1. JIRSÁKOVÁ, Jana - OBST, Jakub. Prehľad vývoja verejných financií v EÚ. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, December 2009, roč. 17, č. 12, s. 6-12.
  article

  article

 2. GYLÁNIK, Milan - HUČEK, Juraj. Odhad NAIRU v slovenskej ekonomike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, December 2009, roč. 17, č. 12, s. 13-18.
  article

  article

 3. ČUTKOVÁ, Zoja. Štrukturálne aspekty vývoja dopytu po práci v Slovenskej republike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, December 2009, roč. 17, č. 12, s. 26-32.
  article

  article

 4. KOCHANOVÁ, Miroslava. Porovnanie postupov hlavných centrálnych bánk od začiatku finančnej krízy po súčasnosť. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, December 2009, roč. 17, č. 12, s. 19-25.
  article

  article

 5. BARTÓKOVÁ, Ľudmila. Ukazovateľ vonkajšej rovnováhy ekonomiky a vplyv metodiky platobnej bilancie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 23-27.
  article

  article

 6. CÁR, Mikuláš. Aktuálny a očakávaný vývoj cien nehnuteľností na bývanie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 2-6.
  article

  article

 7. BEKA, Ján. Vývoj menových agregátov v prvom polroku 2009. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 7-12.
  article

  article

 8. JURČA, Pavol. Vývoj na trhu úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 17-20.
  article

  article

 9. ŠTEFLÍKOVÁ, Natália. Zmeny v metodike vykazovania obeživa a jej vplyv na menový agregát M3. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, November 2009, roč. 17, č. 11, s. 13-16.
  article

  article

 10. LALINSKÝ, Tibor. Konvergencia slovenskej ekonomiky v období krízy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, Október 2009, roč. 17, č. 10, s. 2-10.
  article

  article