Search results

  1. GRANČAY, Martin - SZIKOROVÁ, Nóra. Nová metodika tvorby písomných prác : pravidlá písania seminárnej práce. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 86 s. [4,164 AH]. ISBN 978-80-225-3168-9. [Copy count : 11, currently available 9, at library only 2]
    book

    book