Search results

 1. GÁLIK, Rudolf. Fluktuácia: negatívny jav pre podniky i zamestnancov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 11, s. 20-22.
  article

  article

 2. GÁLIK, Rudolf. Lojalita - vyvolané správanie sa zamestnancov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 6-7, s. 58-59.
  article

  article

 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Podnikateľské modely a zodpovedné podnikanie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 1, s. 40-41.
  article

  article

 4. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Aplikovanie zodpovedného podnikania v podnikateľskom modeli. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 2, s. 44-45.
  article

  article

 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Podnikateľský model ako výzva. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 8, s. 40-41.
  article

  article

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Prieskum: Podniky a spoločenská zodpovednosť na Slovensku. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1337-9151, 2014, roč. 6, č. 1, s. 40-41.
  article

  article

 7. RUŽEKOVÁ, Viera - ŠKORVAGOVÁ, Simona. Význam dohôd o voľnom obchode pre EÚ : s najbližším zameraním na liberalizáciu obchodu medzi EÚ a Kanadou. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1337-9151, 2014, roč. 6, č. 5, s. 44-45.
  article

  article

 8. MARSINA, Štefan. Quo vadis manažment? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1337-9151, 2013, roč. 5, č. 4, s. 28-29.
  article

  article

 9. DZURO, Pavol - ORGONÁŠ, Jozef. Buď svetlo! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1337-9151, 2013, roč. 5, č. 3, s. 54-55.
  article

  article

 10. MARSINA, Štefan. Strategický manažment nie je strašiak. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1337-9151, 2013, roč. 5, č. 6-7, s. 44-45.
  article

  article