Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0164543 xcla^"
 1. SOCHNA, Peter. No risk, no project: riadenie rizík ako súčasť projektového riadenia. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 4, s. 72-74.
  article

  article

 2. TAKÁČ, Rudolf. Trendy v projektovom riadení. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 4, s. 68-69.
  article

  article

 3. TUNEGA, Tomáš. Brisk - efektívna správa firemnej dokumentácie. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 4, s. 54-55.
  article

  article

 4. ZGÚTOVÁ, Ľudmila. Management services ako efektívny nástroj riadenia a podpory IT infraštruktúry. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 4, s. 44-45.
  article

  article

 5. MOLNÁR, Miloš. Ako merať a posudzovať prínosy IT. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 4, s. 37-40.
  article

  article

 6. HLUŠTÍK, Mário. Cloud computing-reinkarnácia gridu, alebo nová paradigma? In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 4, s. 23-25.
  article

  article

 7. ŠTIAVNICKÝ, Peter - PAPULA, Ján. Rozvoj pracovníkov malých a stredných podnikov v období celosvetovej hospodárskej krízy. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 3, s. 35-38.
  article

  article

 8. VOŘÍŠEK, Jiří. IT strategie v době hospodářské krize. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 3, s. 28-30.
  article

  article

 9. MOLÁR, Miloš. Príprava projektov - kľúč k úspechu. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 3, s. 6-9.
  article

  article

 10. PŠENÁK, Slavomír. Optimalizácia biznisu spojením BPM a BI. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2009. ISSN 1336-1805, 2009, roč. 9, č. 2, s. 53-54.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.