Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0164561 xcla^"
 1. FIGEĽ, Ján. Vzdelávanie ako dôležitý faktor ekonomického rastu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 515-523.
  article

  article

 2. BALÁŽ, Vladimír. Formovanie názorov na pociťovanú a očakávanú infláciu. Pohľad behaviorálnej ekonómie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 568-586.
  article

  article

 3. ZEMANOVÁ, Štěpánka. Amartya Kumar Sen - ekonom rozvoje a blahobytu, filozof svobody i bídy a hladu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 587-599.
  article

  article

 4. BUJŇÁKOVÁ, Tatiana. Zdroje konkurenčných výhod v 21. storoči. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 608-611.
  article

  article

 5. JAKUBÍK, Petr - SEIDLER, Jakub. Insolvence podniků a její makroekonomické determinanty. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 7, s. 619-632.
  article

  article

 6. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka - ŠPAČEK, Miroslav. Postaudity investičních projektů jako nástroj učení se. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 7, s. 633-652.
  article

  article

 7. SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília - BEBLAVÝ, Miroslav. Rozhodovanie slovenských miest o postupoch obstarávania verejných služieb. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 7, s. 667-681.
  article

  article

 8. MACEŠKOVÁ, Marie - OUŘEDNÍČEK, Martin - TEMELOVÁ, Jana. Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 7, s. 700-715.
  article

  article

 9. ŠIKULA, Milan. Kritická miera rozporov civilizácie a globálna ekonomická kríza. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 8, s. 732-755.
  article

  article

 10. LOUŽEK, Marek. Důchodové systémy v západní Evropě. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 8, s. 772-787.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.