Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0164561 xpca^"
 1. OKÁLI, Ivan et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2008. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 524-567. VEGA 2/0212/09, VEGA 2/0068/09, VEGA 2/0084/09.
  article

  article

 2. PÉLIOVÁ, Jana - KOVÁČ, Urban. Verejná ekonomika a ekonomická sloboda. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 600-602.
  article

  article

 3. BENHAM, Alexandra et al. Institutional Economics: a Crucial Tool for Understanding Economic Development. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 6, s. 603-607.
  article

  article

 4. PAVELKA, Ľuboš. Kríza globálnej financializácie a nová finančná architektúra. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 8, s. 804-820. VEGA 1/4562/07.
  article

  article

 5. DOW, Douglas - FERENČÍKOVÁ, Soňa. The Measurement of Psychic Distance: Case of Foreign Investors in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 837-856. VEGA 01/0668/08, VEGA 1/0016/09.
  article

  article

 6. VOJTKOVÁ, Mária - KVETAN, Vladimír. Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 870-890.
  article

  article

 7. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav - JANKELOVÁ, Nadežda. Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 903-917. VEGA 1/0568/08.
  article

  article

 8. WORKIE TIRUNEH, Menbere. Efekty zahraničnej pomoci na zníženie regionálnych disparít: prípady tranzitívnych, rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 10, s. 980-999.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.