Search results

 1. PAVLOVIČOVÁ, Slávka. Regionálne input-output tabuľky v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 116-133.
  article

  article

 2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Účtovná závierka ako zdroj informácií na predikciu vývoja mikroekonomických subjektov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 171-174.
  article

  article

 3. DANKO, Andrej. Metodologické základy lokalizácie pri vývoji podnikového softvéru. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 1, s. 8-27.
  article

  article

 4. HRICIGA, Andrej. Kvantitatívna charakteristika zákazníkov e-commerce webu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 1, s. 152-165. VEGA 1/0557/08.
  article

  article

 5. FÁBRY, Ján. Dynamická úloha obchodního cestujíciho. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 1, s. 28-55.
  article

  article

 6. ŠELENG, Martin. Kvantitatívna analýza zaistenia v neživotnom poistení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 1, s. 184-186.
  article

  article