Search results

 1. SRŠŇOVÁ, Jana - ROBY, Zuzana. Dilema štandardizácie a diferenciácie v medzinárodnom marketingu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 19-34.
  article

  article

 2. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Vertikála výroby mlieka v SR po vstupe do EÚ. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 7-18. VEGA 1/0568/08.
  article

  article

 3. MARSINA, Štefan. [Projektový manažment]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 96-97. Recenzia na: Projektový manažment / Miroslav Majtán. - Bratislava : Sprint dva, 2009. - ISBN 978-80-89393-05-3.
  article

  article

 4. BIKÁR, Miloš. Trendy a vývoj v oblasti sekuritizácie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 35-44.
  article

  article

 5. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel - ČIČKOVÁ, Zuzana. Manažment reverznej logistiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 45-60.
  article

  article

 6. VYBÍRALOVÁ, Júlia - MAREČKOVÁ, Zuzana. Priemyselná ekológia v praxi zahraničných a slovenských firiem. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 73-80.
  article

  article

 7. KUDLA, Martin. Výber vhodných ukazovateľov finančnej perspektívy v rámci Balanced Scorecard. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 88-95.
  article

  article

 8. MAJTÁN, Miroslav. Riadenie projektov v malých a stredných podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 3, s. 7-21.
  article

  article

 9. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal. Quo vadis teória rozhodovania v podmienkach rizika? In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 3, s. 22-39. VEGA 1/0276/08.
  article

  article

 10. JEMALA, Marek. Model procesu foresightu založený na roadmappingu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 3, s. 40-51.
  article

  article