Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0164682 xcla^"
 1. TROJANOVÁ, Mária. Asset manažment v cestnom hospodárstve. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 3-4, s. 21-26.
  article

  article

 2. SEDLÁČKOVÁ NOVÁK, Alena. Ekonomická regulácia letísk a smerovanie EÚ. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 3-4, s. 13-15.
  article

  article

 3. KONEČNÝ, Vladimír. Demografický vývoj a dopyt po pravidelnej autobusovej doprave v SR. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 3-4, s. 8-12.
  article

  article

 4. FRAŇO, Michal. Ekonomický prínos znižovania entropie v manažmente logistického podniku. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 1, s. 6-10.
  article

  article

 5. ZEMIAKOVÁ, Mária. Inteligentné dopravné systémy na Slovensku pod legislatívnym drobnohľadom. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 1, s. 35-36.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.