Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0164838 xcla^"
 1. STRAPÁČ, Peter. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako hybrid medzi kapitálovou a osobnou spoločnosťou. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 17, s. 160-165.
  article

  article

 2. CHOVANCOVÁ, Katarína. Arbitráž v Medzinárodnom stredisku pre riešenie investičných sporov. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 17, s. 200-210.
  article

  article

 3. Zákon z 22. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zákonov. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 20, s. 83-103.
  article

  article

 4. BURÁK, Emil. Sebamotivácia k celoživotnému vzdelávaniu ako faktor zvyšovania konkurencieschopnosti. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 17, s. 141-144.
  article

  article

 5. PAULIČKOVÁ, Alena. Franchising je strednodobou ucelenou koncepciou podnikania. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 17, s. 166-172.
  article

  article

 6. Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za 1. polrok 2009 a predikcia vývoja do konca roka. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 18-19, s. 307-333.
  article

  article

 7. Dôvodová správa k novelizácii Zákonníka práce. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 18-19, s. 337-341.
  article

  article

 8. KADEKOVÁ, Zdenka. Public relations a ich dôležitosť pre úspech firmy na trhu. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 23-24, s. 290-305.
  article

  article

 9. Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009-2013. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 242-262.
  article

  article

 10. HRVOĽOVÁ, Božena. [Stanovenie hodnoty majetku]. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 197-198. Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Anna Harumová a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, [2008]. - ISBN 978-80-8078-224-5.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.