Search results

  1. SIVÁK, Rudolf. Vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2011 (a predpoklady pre rok 2012). In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2012 : konferencia pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Petra Kažimíra : Bratislava, 17.4.2012. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-88946-58-8, s. 70-76.
    article

    article


  2. RADVANSKÝ, Marek - KÖNIG, Brian - HORVÁT, Peter. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2012-2016. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2012. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2012 : konferencia pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Petra Kažimíra : Bratislava, 17.4.2012. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-88946-58-8, s. 41-48. APVV-0541-10.
    article

    article