Search results

  1. BAČIŠIN, Vladimír. Financial Times ako zdroj informácií pre investorov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-5 online.
    article

    article