Search results

 1. LENNEROVÁ, Ivana. Komparácia investičných a podielových fondov vo vybraných krajinách. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-5 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. MORVAY, Karol. Rast kapitálovej náročnosti ako jedna z príčin nízkej mzdovej kvóty na Slovensku. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-8 online.
  article

  article

 3. BELANOVÁ, Katarína. Znižovanie rizík investičných projektov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-8 online. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 4. LITTVOVÁ, Zuzana. Využitie štatistiky v marketingu poisťovní. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-11 online. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 5. MARKO, Peter. Solvency II a zaistenie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-6 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 6. ŠTURC, Boris - HOMOLOVÁ, Simona. Priame zahraničné investície do čínskej ekonomiky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-3 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 7. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Súvislosť zmien v štruktúre kapitálu s globálnou finančnou krízou. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-7 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 8. ŠTURC, Boris - HOMOLOVÁ, Simona. Opatrenia ČĽR v monetárnej a fiškálnej politike ako reakcia na finančnú krízu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-7 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 9. ŠTURC, Boris - HOMOLOVÁ, Simona. Spotreba ako vnútorný zdroj budúceho rastu čínskej ekonomiky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-5 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Regionálne dane ako nástroj regionálnej politiky vo vybraných krajinách. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-14 online. PMVP I-13-103-00.
  article

  article