Search results

 1. CHUDINOVÁ, Eva. Financie a public relations. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-4.
  article

  article

 2. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Audítorská infraštruktúra a korporačné riadenie Spojených štátov amerických prešli značnými zmenami. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-12.
  article

  article

 3. BAČIŠIN, Vladimír - TKÁČ, Adam. Makroekonomické a mikroekonomické súvislosti dôchodkových fondov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-11 online.
  article

  article

 4. BAČIŠIN, Vladimír. Recenzia na publikáciu : František Okruhlica: Vlastnícka správa spoločnosti. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1 online. Recenzia na: Vlastnícka správa spoločnosti. / Okrúhlica, F. - Bratislava : Iura Edition, 2013. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2171>
  article

  article

 5. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva. Kvantifikácia vplyvu priamych zahraničných investícií na vybrané makroekonomické ukazovatele v podmienkach Slovenskej republiky. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-9.
  article

  article