Search results

 1. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Finančný systém územnej samosprávy v Spojenom kráľovstve. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-13 online. PMVP I-13-103-00.
  article

  article

 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-10 online.
  article

  article

 3. BALÁŽI, Peter - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Národné účtovníctvo. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-9 online.
  article

  article

 4. HORVÁTOVÁ, Eva. Všeobecná charakteristika mimobilančnej sekuritizácie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-6 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 5. HORVÁTOVÁ, Eva. Princíp špecializácie v nemeckom hypotekárnom bankovníctve. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-6 online. ITMS 26240120032. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 6. HORVÁTOVÁ, Eva. Vyhodnotenie sezónnosti vo vývoji úrokových sadzieb zo spotrebiteľských a hypotekárnych úverov na Slovensku v období rokov 2004 – 2013. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. November, s. 1-6 online. MUNI A0743/2012. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article