Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0181416 xcla^"
 1. AMBRA, Tomáš et al. Aktuálny vývoj v oblasti európskej regulácie finančného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 2-7.
  article

  article

 2. ŠUJAN, Rudolf. Činnosť Fondu ochrany vkladov a aktuálne legislatívne zmeny. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 8-9.
  article

  article

 3. ČUNDERLÍK, Ľubomír. Kolektívne investovanie de lege lata v Slovenskej republike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 18-19.
  article

  article

 4. MARUCHNIČ, Ján. Finančné deriváty ako investičné nástoje finančného trhu : (vybrané ekonomicko-právne charakteristiky). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 20-24.
  article

  article

 5. JÁNOŠÍK, Peter. Medzinárodná investičná pozícia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 25-28.
  article

  article

 6. ČUNDERLÍK, Ľubomír - ŠIMKOVIČ, Martin. Investovanie na kapitálovom trhu prostredníctvom dohliadaných subjektov v zákonoch regulujúcich kapitálový trh. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 10-14.
  article

  article

 7. CHRENKOVÁ, Jana. IPO ako príležitosť pre slovenské firmy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Máj 2010, roč. 18, č. 5, s. 15-17.
  article

  article

 8. EDER, Tomáš. Štatistika cenných papierov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Apríl 2010, roč. 18, č. 4, s. 14-15.
  article

  article

 9. SODOMA, Branislav - MYDLOVÁ, Martina - TILANDYOVÁ, Margita. Štatistika nebankových subjektov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Apríl 2010, roč. 18, č. 4, s. 19.
  article

  article

 10. BERNÁTHOVÁ, Andrea. Bilančná štatistika peňažných finančných inštitúcií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, Apríl 2010, roč. 18, č. 4, s. 7-8.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.