Search results

 1. HRNČIAROVÁ, Ľubica. Výberové skúmanie. Vyberanie s nerovnakými pravdepodobnosťami. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 56-62. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  article

  article

 2. MEGYESIOVÁ, Silvia - HUDÁK, Matej. Regionálne rozdiely mier nezamestnanosti a miezd na Slovensku a v Českej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 155-160. VEGA 1/0339/10. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
  article

  article

 3. ANDREJKOVIČ, Marek - HAJDUOVÁ, Zuzana. Modely hodnotenia spokojnosti zamestnancov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 58-63. VEGA 1/0339/10. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
  article

  article

 4. SIPKOVÁ, Ľubica - PACÁKOVÁ, Viera. Kvantilové modely výšky škôd v poistení motorových vozidiel. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 224-229. GAČR 402/09/1866. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
  article

  article

 5. SIPKO, Juraj - SIPKOVÁ, Ľubica. Aktuálny vývoj príjmovej nerovnosti na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 218-223. GAČR 402/09/0515. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
  article

  article

 6. LABUDOVÁ, Viera. Miery príjmovej nerovnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 127-131. VEGA 1/0437/08. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0124134/fss0510.pdf>
  article

  article