Search results

 1. PROFANT, Tomáš. Fair trade z pohľadu postrozvojového prístupu. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 2, s. 71-98.
  article

  article

 2. EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA v letech 2001-2008. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 2, s. 48-70.
  article

  article

 3. KLOZAR, Alexander. Hodnocení německého předsednictví v Radě Evropské unie. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 2, s. 99-122.
  article

  article

 4. SIEGL, Erik. Proměny a kontinuita ve vývoji tureckého sekularismu. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 2, s. 123-134.
  article

  article

 5. LAŠŠUTH, Juraj. Hľadanie strateného realizmu. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 1, s. 33-56.
  article

  article

 6. BOSÁK, Tomáš. Britské federalistické koncepce a pojetí Evropy v éře "skvělé izolace". In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 1, s. 77-98.
  article

  article

 7. KARÁSEK, Tomáš. Česká republika a zahraniční vojenské operace. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 4, s. 29-49.
  article

  article

 8. BENEŠ, Vít. Teorie rolí. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 4, s. 72-87.
  article

  article

 9. HAUGHTON, Tim. Zranitelnost, povstupní kocovina a role předsednictví. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 4, s. 11-28.
  article

  article

 10. PITROVÁ, Markéta - KUBOVÁ, Radana. Regulace procesu prosazování zájmů v Evropské unii. Lobbistické kodexy chování. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0323-1844, 2010, roč. 45, č. 3, s. 30-54.
  article

  article