Search results

 1. HODÁL, Matej. Nútené odstránenie motorového vozidla. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 9, s. 1-2.
  article

  article

 2. KOZOVSKÝ, Dušan. Medziobecná spolupráca ako faktor rozvoja obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 1, s. 6-11.
  article

  article

 3. KOZOVSKÝ, Dušan. Monitorovanie a hodnotenie plnenia programového rozpočtu územnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 2, s. 7-12.
  article

  article

 4. KOZOVSKÝ, Dušan. Efektívnosť a optimalizácia procesu decentralizácie verejných financií v podmienkach SR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 5, s. 5-11.
  article

  article

 5. KOZOVSKÝ, Dušan. Analýza a priestorové aspekty medziobecnej spolupráce na Slovensku. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 7-8, s. 7-15.
  article

  article