Search results

  1. STANĚK, Peter. Smer si pomohol aj cudzími myšlienkami. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 7. apríla 2010, roč. 18, č. 65, s. 4.
    article

    article

  2. BOHUNICKÁ, Lucia. Odborníkov potrebujeme čoraz viac. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 9-13. apríla 2009, roč. 17, č. 69, s. 27.
    article

    article