Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0190640 xcla^"
 1. FRANKOVIČ, Boris. Ochrana dôverných štatistických údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 37-48.
  article

  article

 2. GÁFRIKOVÁ, Oľga. Je sčítanie pre samosprávu motivujúce? : poznatky a skúsenosti z participácie samosprávy na SODB 2011 v bratislavskej mestskej časti Rusovce. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 71-83.
  article

  article

 3. VAŇO, Boris. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku - súčasnosť a perspektívy. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 102-113.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.