Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0190878 xcla^"
 1. MUSA, Hussam - HIADLOVSKÝ, Vladimír. Silné a slabé stránky vybraných metód finančnej analýzy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISSN 1336-5878, 2014, č. 1, s. 3-12.
  article

  article

 2. HIADLOVSKÝ, Vladimír - GUNDOVÁ, Petra. Verifikácia vypovedacej schopnosti Altmanovho Z-skóre na vzorke slovenských podnikov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISSN 1336-5878, 2014, č. 1, s. 25-30.
  article

  article

 3. LUSKOVÁ, Mária - BUGANOVÁ, Katarína. Aktuálne trendy a prístupy k integrácií manažérskych systémov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISSN 1336-5878, 2014, č. 1, s. 44-52.
  article

  article

 4. MIŠANKOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Katarína. Option strategies. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISSN 1336-5878, 2014, č. 1, s. 53-58.
  article

  article

 5. SEKULOVÁ, Jana - IHNAT, Peter - NEDELIAKOVÁ, Eva. Zvyšovanie úrovne kvality vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom aplikačných riešení. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISSN 1336-5878, 2014, č. 1, s. 65-73.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.