Search results

 1. TRYBULOVÁ, Mária. Základná charakteristika Prešovského kraja. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3-10. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 2. CUPER, Ján et al. Cezhraničná spolupráca štatistických úradov Slovenska a Poľska v horizonte rokov 1993 – 2013. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 25-31. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 3. FICOVÁ, Antónia - SIPKO, Juraj. Štatistická analýza štátnych rezervných fondov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 32-39. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 4. GAVUROVÁ, Beáta - LIPTÁKOVÁ, Erika. Analýza štruktúry poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 40-46. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 5. GAVUROVÁ, Beáta - LIPTÁKOVÁ, Erika. Analýza štruktúry sociálnych služieb v Prešovskom kraji v kontexte procesu globálneho starnutia. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 47-56. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 6. GAVUROVÁ, Beáta - KORÓNY, Samuel. Analýza disparít v podieloch hospitalizovaných dospelých pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 57-64. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 7. CHAJDIAK, Jozef. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť štatistiky, poznámky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 65-71. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 8. KATERINKOVÁ, Mária - PROCHÁDZKOVÁ, Monika. Niektoré metódy odhadu vysťahovalectva. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 86-90. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 9. KORÓNY, Samuel - ĽAPINOVÁ, Erika. Demografické aspekty flexibility práce na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 98-105. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article

 10. KOZOŇ, Ján - JAKUBČOVÁ, Danka. Štatistika cestovného ruchu v kontexte rokov 1998 – 2013. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 106-113. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
  article

  article