Search results

 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Predbežná finančná kontrola - administratívna kontrola kontrolovanej osoby. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 1, s. 3-7.
  article

  article

 2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pružný pracovný čas. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 1, s. 7-11.
  article

  article

 3. SÝKORA, Jozef. Sledovanie vývoja hospodárenia v období rozpočtového provizória. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 1, s. 1-2.
  article

  article