Search results

 1. Očakávaný makroekonomický vývoj SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 2-4.
  article

  article

 2. BEKA, Ján. Úverový cyklus. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 12-13.
  article

  article

 3. CHUDJÁK, František. Sporenie na Slovensku do roku 1918. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 29-30.
  article

  article

 4. CATRINA, Stefan - LALINSKÝ, Tibor. Absolútna a podmienená beta konvergencia ekonomickej výkonnosti v EÚ. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 5-11.
  article

  article

 5. HESEKOVÁ BOJMÍROVÁ, Simona. Legálna definícia banky v právnych poriadkoch vybraných štátov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 14-18.
  article

  article

 6. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. EU enlargement: euroisation in the western Balkans. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 24-28.
  article

  article