Search results

 1. PÍŠ, Lukáš et al. Vplyv kontextuálnych premenných na odhad pridanej hodnoty vo vzdelávaní. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 87-92. Available on Internet: <http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2015/fss0115.pdf>
  article

  article

 2. POLÁKOVÁ, Zuzana - OBTULOVIČ, Peter. Vývoj mortality v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 93-97. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  article

  article

 3. PROKEINOVÁ, Renáta. Modelovanie spotrebiteľského správania v spotrebe mäsa na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-8. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  article

  article

 4. CHAJDIAK, Jozef. Pohľad na vybrané aspekty štruktúry ekonomiky v roku 20101. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 31-36. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  article

  article

 5. JUŠČÁKOVÁ, Zuzana. Socioekonomický a kultúrny status žiaka a jeho školská úspešnosť. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 43-49. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  article

  article

 6. MIRDALA, Rajmund. Vplyv dopytového a menovo-politického šoku na vývoj úrokových sadzieb v nových členských krajinách EU. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 66-74. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  article

  article