Search results

 1. LINTNER, Viktor. Slovenský finančný sektor z pohľadu finančnej stability. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 3-6.
  article

  article

 2. AMBRA, Tomáš. Analýza daňových opatrení na podporu kapitálového trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 9-10.
  article

  article

 3. KERAČÍK, Jakub. Krátky exkurz do oblasti spotrebiteľských úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 17-18.
  article

  article

 4. ORAVEC, Peter. Transpozícia CRR/CRD IV a národné oprávnenia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 7-8.
  article

  article

 5. MEDVEC, Matúš - ČILLÍKOVÁ, Júlia. Poistenie kybernetických rizík. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 11-14.
  article

  article

 6. SEDLÁČKOVÁ, Oľga. Nové povinnosti poskytovateľov spotrebiteľských úverov od 1. apríla 2015. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 15-16.
  article

  article

 7. MAGYAR, Marek. Metodická činnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 19-20.
  article

  article