Search results

 1. Očakávaný makroekonomický vývoj SR v kontexte spoločnej predikcie Eurosystému. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, December 2011, roč. 19, č. 10, s. 2-3.
  article

  article

 2. TÖZSÉR, Tomáš. Riešenie krízovej situácie bánk v podmienkach EÚ. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, December 2011, roč. 19, č. 10, s. 12-18.
  article

  article

 3. SHIRININA, Anastasia. Greek export potential as a driver of economic activity. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, December 2011, roč. 19, č. 10, s. 28-32.
  article

  article

 4. LALINSKÝ, Tibor. Recovery of economic convergence in Europe – uneven, insufficient and short-lived? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, December 2011, roč. 19, č. 10, s. 4-11.
  article

  article

 5. AMBRA, Tomáš et al. Vybrané zmeny v medzinárodnej a európskej regulácii finančného trhu v roku 2011. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, December 2011, roč. 19, č. 10, s. 19-27.
  article

  article

 6. HINTOŠ, Peter. Systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu a slovenský bankový sektor. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, November 2011, roč. 19, č. 9, s. 10-13.
  article

  article

 7. JURČA, Pavol - ŠESTÁK, Ľuboš. Aktuálny vývoj a riziká v slovenskom finančnom sektore. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, November 2011, roč. 19, č. 9, s. 2-9.
  article

  article

 8. BUZNOVÁ, Mariana. Aktuálne otázky systému ochrany vkladov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, November 2011, roč. 19, č. 9, s. 14-16.
  article

  article

 9. ELEY, Slavka. Nové prvky v cezhraničnej spolupráci dohľadov nad bankami a výzvy pre európske dohľady. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, November 2011, roč. 19, č. 9, s. 24-27.
  article

  article

 10. TAŠKOVÁ, Jana. Výzvy novej regulácie po zavedení pravidiel Bazilej III. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, November 2011, roč. 19, č. 9, s. 17-23.
  article

  article