Search results

 1. KRNÁČOVÁ, Paulína - BENKOOVÁ, Silvia. Spotrebiteľské správanie v kontexte online marketingu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 171-188. VEGA 1/0134/14.
  article

  article

 2. RUŽEKOVÁ, Viera. Prospects for the EU-US trade relations in the light of the TTIP. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 211-221. VEGA 1/0550/14.
  article

  article

 3. KOLLÁR, Vojtech - POLAKOVIČ, Peter - GASPEROVÁ, Jana. Systémy riadeného vzdelávania, dôležitá podpora edukačného procesu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 154-159.
  article

  article

 4. LACKOVÁ, Alica. Problémy súvisiace so sortimentom potravín určených pre celiatikov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 189-2011. VEGA 1/0851/15.
  article

  article

 5. HOLUB, Dušan. Zabezpečovacie zmenky. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 117-127.
  article

  article

 6. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BEBIAKOVÁ, Dáša. Evaluation of the current foreign trade relations between Slovakia and Ukraine affected by the global changes in the world economy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 143-153.
  article

  article

 7. ROGOVSKÁ, Vanda. Trendy v potravinárskom priemysle. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 202-210. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 8. ČUKANOVÁ, Miroslava. [Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 222-223. Recenzia na: Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti / Bebiaková, D. ; Petríková, H., Sopková, G. Steinhauser, D. - Bratislava : Ekonóm, 2015.
  article

  article

 9. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Tradičná talianska kuchyňa a jej propagácia pomocou mobilných aplikácií. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 127-142. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 10. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Región Spiš a jeho tradičné a regionálne výrobky chránené na vnútornom trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 160-170. VEGA /0635/14.
  article

  article