Search results

 1. VALTEROVÁ, Ivana. Vybrané problémy podávania prehľadu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 3-5.
  article

  article

 2. JAŠKO, Jozef. Ochrana osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 6-8.
  article

  article

 3. HRTÁNEK, Ladislav. Uplatnenie nadčasovej práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 9-11.
  article

  article

 4. SLANINKOVÁ, Katarína. Dohoda o pracovnej činnosti vs. dohoda o vykonaní práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 15-17.
  article

  article

 5. PETRÍKOVÁ, Lucia. Sociálna bezpečnosť a právo na prácu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 18-19.
  article

  article

 6. VRŠANSKÁ, Petra. Nadčas, sviatok a nočná práca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 36-37.
  article

  article

 7. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Osobný spis zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 38-40.
  article

  article

 8. BORÁKOVÁ, Marta. Dôsledky za nepodanie daňového priznania v predĺženej lehote. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 41-44.
  article

  article

 9. HRTÁNEK, Ladislav. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 45-48.
  article

  article

 10. MINTÁL, Ján. Pracovný úraz pohľadu zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 49-52.
  article

  article