Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0239087 xpca^"
 1. JEŠŠ, Michal - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Zmeny a doplnenia v IAS/IFRS platné od 1. 1. 2013. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 2, s. 55-57.
  article

  article

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie návratných krátkodobých cudzích zdrojov financovania v sústave podvojného účtovníctva. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 4, s. 47-53.
  article

  article

 3. JEŠŠ, Michal. Komplexné preskúmanie IFRS pre malé a stredné podniky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 4, s. 57-58.
  article

  article

 4. MARKOVIČ, Peter. Futurita na akciu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 5, s. 35-40.
  article

  article

 5. MARKOVIČ, Peter. Futurita na menu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 5, s. 40-44.
  article

  article

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie krátkodobých návratných cudzích zdrojov financovania v sústave podvojného účtovníctva. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 5, s. 44-51.
  article

  article

 7. MATEÁŠOVÁ, Martina. Účtovné aspekty finančného prenájmu (lízingu) v podvojnom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 5, s. 51-59.
  article

  article

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2013. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 6, s. 2-10.
  article

  article

 9. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Nová interpretácia IFRIC 20 určená pre povrchové bane. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 1, s. 56-58.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.