Search results

  1. BOLEK, Vladimír - KARDOŠ, Peter. Problematika záhradkových osád je stále aktuálna. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1337-7523, 2013, roč. 6, č. 9, s. 12-15.
    article

    article