Search results

 1. MORVAY, Karol. Opatrnejšie s tou pridanou hodnotou v priemysle! In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 18-21 online.
  article

  article

 2. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v spotrebe z pohľadu príjmov a cenového vývoja na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 26-29 online.
  article

  article

 3. HUDCOVSKÝ, Martin. Beh na maslo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 3-5 online.
  article

  article

 4. JANKOVIČ, Patrik. Digitálne pripravení v ústrety automatizácii. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 7-9 online. APVV I-18-103-00.
  article

  article

 5. STRACOVÁ, Erika. Ostane budúcnosť Slovenska v rukách priemyslu? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 10-13 online. APVV I-18-103-00,.
  article

  article

 6. LÁBAJ, Martin. Produktivita, mzdové náklady a jednotkové náklady práce spracovateľského priemyslu v medzinárodnom porovnaní. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 14-17 online. APVV 15-0765.
  article

  article

 7. MORVAY, Karol. Pre nový štát nový prístup k reformám. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 22-25 online.
  article

  article