Search results

  1. ADAMCOVÁ, Silvia. Text ako jazyková a štylistická jednotka reči. In Cudzie jazyky v premenách času IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. - 25. októbra 2013 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3905-0, s. 26-28 CD-ROM.
    article

    article

  2. ADAMCOVÁ, Lívia. Einführung in das Studium der deutschen Sprache. Mníchov : LINCOM, 2010. 216 s. [12,036 AH]. LINCOM Handbücher der Sprachenwissenschaft, Nr. 1. ISBN 978-3-89586-523-7. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
    book

    book