Search results

 1. VRAVEC, Ján. Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-9.
  article

  article

 2. NOVOTNÁ, Adriana - KOČIŠOVÁ, Kristína. Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-17 online.
  article

  article

 3. ŠTURC, Boris - KOVÁČOVÁ, Jana. Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-11 online.
  article

  article

 4. UHMAN, Jiří. Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-24.
  article

  article