Search results

 1. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - GERNÁT, Peter. Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-11 online.
  article

  article

 2. PILCH, Ctibor. Finančná gramotnosť a racionalita. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-8 online.
  article

  article

 3. BALÁŽI, Peter. Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-21 online.
  article

  article

 4. BALÁŽI, Peter. Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-23 online.
  article

  article

 5. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-10 online.
  article

  article

 6. BALÁŽI, Peter. Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-20 online.
  article

  article

 7. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-10 online.
  article

  article

 8. TKÁČOVÁ, Daniela - CHOVANCOVÁ, Božena - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Zadlženosť obyvateľov Slovenska a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-10 online. ITMS 26240120032.
  article

  article