Search results

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovanie virtuálnej meny v Slovenskej republike. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 11-19 online. APVV-16-0602, KEGA 026EU-4/2016.
  article

  article

 2. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Štruktúra a význam predmetu Etika účtovníka a audítora. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 27-32 online. KEGA 026EU-4/2016.
  article

  article

 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Umiestňovanie študentov do študijných skupín a vplyv na ich študijné výsledky. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 102-106 online. APVV-16-0602.
  article

  article