Search results

 1. BARČOVÁ, Katarína - SUCHANOVÁ, Linda. Začlenenie jednotného mechanizmu dohľadu do organizačnej štruktúry ECB. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, December 2014, roč. 22, č. 10, s. 8-10.
  article

  article

 2. DVOŘÁČEK, Vladimír et al. Nová architektúra orgánov dohľadu vstupuje do štvrtého roku svojho fungovania. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, December 2014, roč. 22, č. 10, s. 14-19.
  article

  article

 3. KRČMÁR, Matej. Prvé skúsenosti s implementáciou požiadaviek na likviditu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, December 2014, roč. 22, č. 10, s. 22-27.
  article

  article

 4. HINTOŠ, Peter. Komplexné hodnotenie bánk. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, December 2014, roč. 22, č. 10, s. 4-7.
  article

  article

 5. SATINOVÁ, Petra - SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Národný rezolučný orgán a jeho právomoci. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, December 2014, roč. 22, č. 10, s. 11-13.
  article

  article

 6. FUSEK, Roman. Národná banka Slovenska prevezme spotrebiteľský dohľad na finančnom trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, December 2014, roč. 22, č. 10, s. 19-21.
  article

  article

 7. JURČA, Pavol. Odporúčanie NBS k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, December 2014, roč. 22, č. 10, s. 28--31.
  article

  article

 8. HALUŠKA, Ján - CÁR, Mikuláš. Modelovanie vývoja ceny bývania na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 6-10.
  article

  article

 9. KABINA, Tomáš. Udržateľnosť prvého piliera dôchodkového systému na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 27-30.
  article

  article

 10. LALINSKÝ, Tibor. Aktuálny stav ukazovateľov konvergencie: Slovensko nedobieha, no plní všetky nominálne kritériá. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 2-5.
  article

  article