Search results

 1. VONGREJ, Marián. Konferencia ETER 2014 – Ekonomická teória a ekonomická realita. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 1,33.
  article

  article

 2. PAVELKA, Ľuboš. [Finančné trhy - nástroje a transakcie]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, September 2014, roč. 22, č. 7, s. 31. Recenzia na: Finančné trhy - nástroje a transakcie / Chovancová, B. a kol.
  article

  article

 3. KARŠAY, Alexander - MIČÚCH, Marek. Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a odhad jeho vplyvu na náklady práce. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, September 2014, roč. 22, č. 7, s. 2-7.
  article

  article

 4. KOTLEBOVÁ, Jana. 8th International conference on currency, banking, international finance: The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, September 2014, roč. 22, č. 7, s. 30-31.
  article

  article