Search results

 1. FECENKO, Jozef. Teória pravdepodobnosti II v Maxime. Recenzovali: Anna Starečková, Anna Strešňáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. 193 s. [9,86 AH]. ISBN 978-80-972866-3-7. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 2]
  book

  book

 2. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Viera Pacáková, Eva Sodomová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 351 s. [15,2 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-234-6. [Copy count : 16, currently available 12, at library only 2]
  Štatistické metódy pre ekonómov

  book

 3. HORÁKOVÁ, Galina - HUŤKA, Vladimír. Teória pravdepodobnosti. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 237 s. [14,719 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/zB9UVqsTHT> ISBN 978-80-225-2888-7. [Copy count : 9, currently available 3, at library only 4]
  book

  book