Search results

 1. BOBÁKOVÁ, Viktória. Finančné riadenie a rozvoj podnikateľských aktivít. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 72-76.
  article

  article

 2. GAZDAGOVÁ, Eva. Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 175-178.
  article

  article

 3. LIESKOVSKÁ, Vanda. Nové trendy v predikcii spotrebiteľského správania. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 391-394.
  article

  article

 4. ČARNICKÝ, Štefan. Aplikačné možnosti a výhody exekutívnych informačných systémov. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 103-105.
  article

  article

 5. CZILLINGOVÁ, Jana. Návrh prehľadu o peňažných tokoch pre potreby podniku. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 771-774.
  article

  article

 6. URBLÍKOVÁ, Daniela. Obal - jeden z rozhodujúcich faktorov predaja tovaru. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 697-700.
  article

  article

 7. MIHALČOVÁ, Bohuslava. Vybrané problémy strategického riadenia malých podnikov. In Ekonomika firiem 1999. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 461-462.
  article

  article

 8. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Economics, culture and linguistics - incompatible terms? Recenzenti: Ján Korčmároš [ et al. ]. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 234-237.
  article

  article

 9. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Teoretické aspekty financovania služieb vzdelávania. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 98-102.
  article

  article

 10. GONDA, Vladimír. Vplyv inflácie na vývoj výnosov daní z príjmov. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 179-183.
  article

  article