Search results

 1. STRIČÍK, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Cestovný ruch v Zemplínskom regióne. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 600-604.
  article

  article

 2. ČARNICKÝ, Štefan. Aplikačné možnosti a výhody exekutívnych informačných systémov. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 103-105.
  article

  article

 3. BAČOVÁ, Monika. Bankový dohľad v podmienkach ekonomiky Maďarskej republiky. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 34-37.
  article

  article

 4. BOBÁKOVÁ, Viktória. Finančné riadenie a rozvoj podnikateľských aktivít. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 72-76.
  article

  article

 5. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Economics, culture and linguistics - incompatible terms? Recenzenti: Ján Korčmároš [ et al. ]. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 234-237.
  article

  article

 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Teoretické aspekty financovania služieb vzdelávania. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 98-102.
  article

  article

 7. HONTYOVÁ, Kajetána. Euro - vplyv na podnikový a bankový sektor. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 220-223.
  article

  article

 8. LISÝ, Ján. Ekonomický rast ako predpoklad štrukturálnej prestavby ekonomiky. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 398-401.
  article

  article

 9. MUCHOVÁ, Eva. Mikroekonomické dôsledky EMÚ. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 476-479.
  article

  article

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda. Nové trendy v predikcii spotrebiteľského správania. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 391-394.
  article

  article