Search results

 1. SAKÁLOVÁ, Katarína. Vplyv niektorých predpokladov na zisk dočasného poistenia na úmrtie. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 471-477.
  article

  article

 2. RUBLÍKOVÁ, Eva. Testing of nonlinear dependence in economic time series. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 539-542.
  article

  article

 3. BREZINA, Ivan. Možnosti aplikácie kvantitatívnych prístupov v logistike. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 583-586.
  article

  article

 4. HORNÍKOVÁ, Adriana - CHAJDIAK, Jozef. SPSS (Superior performing software systems) - modul Answer tree, Príklad segmentácie trhu. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 439-443.
  article

  article

 5. ONDREJKOVÁ, Anna. Certifikačná autorita - jej chápanie, úlohy a postavenie v informačnej spoločnosti. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 162-168.
  article

  article

 6. TUMPACH, Miloš. Medzinárodné smernice pre vzdelávanie v oblasti účtovníctva. In REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 363-365.
  article

  article

 7. HORÁKOVÁ, Galina - MUCHA, Vladimír. Využitie metódy Monte Carlo na určenie rozdelenia celkových škôd v danom portfóliu poistných zmlúv. In REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 434-438.
  article

  article

 8. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - MELUCHOVÁ, Jitka. Technické rezervy v poisťovni. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 256-261.
  article

  article

 9. MELUCHOVÁ, Jitka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Významné legislatívne zmeny v oblasti harmonizácie slovenskej poistnej legislatívy s právom Európskej únie. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 282-287.
  article

  article

 10. RUSŇÁKOVÁ, Lucia - MÁZIKOVÁ, Katarína. Vybrané problémy účtovania zásob podľa Všeobecných účtovných zásad (US GAAP) v porovnaní so slovenskou právnou úpravou. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 313-317.
  article

  article