Search results

Records found: 108  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat s122126 xcla^"
 1. KADLEČÍKOVÁ, Mária - KAPSDORFEROVÁ, Zuzana - FILO, Michal. The impacts of the global financial crisis on agriculture in Central and Eastern Europe and in Central Asia. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. 2, s. 43-46.
  article

  article

 2. SAVOV, Radovan. Komparácia ekologickej poľnohospodárskej výroby na Slovensku a v EÚ. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. Mimoriadne číslo, s. 21-24.
  article

  article

 3. ŠAJBIDOROVÁ, Mária - LUŠŇÁKOVÁ, Zuzana - HRDÁ, Veronika. Časový manažment - neoddeliteľná súčasť manažérskej kompetentnosti. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. Mimoriadne číslo, s. 6-9.
  article

  article

 4. KADLEČÍKOVÁ, Mária. Stav a perspektívy poľnohospodárskeho poradenstva v Slovenskej republike. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. Mimoriadne číslo, s. 15-20.
  article

  article

 5. TŁUCZAK, Agnieszka. Attempt to identify the causal relationships between the prices of milk in selected EU countries. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. 2, s. 47-49.
  article

  article

 6. CZEGLÉDI, Csilla - CSEH PAPP, Imola - HAJÓS, László. The impact of the economic crisis on the labour market. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. 1, s. 24-29.
  article

  article

 7. CSEH PAPP, Imola. Regional differences in the European Union in the past and nowadays. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. 1, s. 1-5.
  article

  article

 8. KUBICOVÁ, Ľubica. Income situation of the households in the Slovak and the Czech Republic. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. 1, s. 6-13.
  article

  article

 9. SEDLIAKOVÁ, Ingrida - LENČÉŠOVÁ, Lucia. Podniková kultúra ako nástroj konkurencieschopnosti. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. Mimoriadne číslo, s. 1-5.
  article

  article

 10. KAPSDORFEROVÁ, Zuzana - DOBIŠOVÁ, Mária - POGRANOVÁ, Zuzana. Globálne problémy a etické aspekty v potravinovom reťazci. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1335-2571, 2012, roč. 15, č. Mimoriadne číslo, s. 10-14.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.