Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat s122126 xpca^"
 1. JANKELOVÁ, Nadežda - SZABO, Ľuboslav. Strategické riadenie v poľnohospodárskych podnikoch v SR. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1335-2571, 2006, roč. 9, č. 2, s. 37-42. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2006/2/>
  article

  article

 2. STRIEŠKA, Ľubomír - NEUMANNOVÁ, Anna. Criteria for equality of VAT, trade margin and production margin volume under perfect competition. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISSN 1335-2571, 2006, roč. 9, č. 1, s. 8-13. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2006/1/>
  article

  article

 3. DUPAĽ, Andrej. Strategické faktory logistického reťazca v agropotravinárstve. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. ISSN 1335-2571, 2004, roč. 7, č. 1, s. 21-25.
  article

  article

 4. ČARNICKÝ, Štefan - SUDZINA, František. Outsourcing integrovaných podnikových informačných systémov a informačných technológií na Slovensku. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. ISSN 1335-2571, 2004, roč. 7, č. 2, s. 40-44.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.